top of page

LiOH

LİTYUM HİDROKSİT

Lityum Hidroksit inorganik ve higroskopik bir bileşiktir. Suda çözülebilir, bazik özellik gösterir. Küçük renksiz kristal şeklinde olup sudan daha yoğundur. Lityum hidroksit ağırlıklı olarak lityum gres üretiminde tüketilmektedir. Popüler bir lityum gres, suya karşı yüksek dayanıklılığı ve yüksek/düşük sıcaklıkta kullanıldığından dolayı genel amaçlı endüstriyel bir yağlayıcı lityum stearattır.

 

KULLANIM ALANLARI

 • Lityum tuzlarının üretimi

 • Seramik endüstrisinde katalizör olarak kullanılır

 • Lityum sabunlarının hazırlanması

 • Esterifikasyon reaksiyonlarında

 • Alkali pillerin elektrolitinde

 • Lityum bromür emici sıvı üretiminde

 • Adsorbans ve emicilerde

 • Yağlayıcılar ve yağ katkılarında

 • Oksitleyici/indirgeyici ajanlarda

 • Elektrikli ve elektronik ürünlerde

 • Oyuncaklar, bahçe ürünleri, spor ekipmanlarında

 

FİZKSEL ÖZELLİKLER

LİOH TR
bottom of page