top of page

REDE MoS

MOLİBDEN DİSÜLFÜR

Molibden disülfür doğal olarak molibdenit mineral şeklinde bulunur ve grafit ile çok benzer bir görünüme sahiptir. Molibden sülfür, suda çok az çözünürken, nitrik, sülfürik ve hidroklorik asit gibi bazı inorganik asitlerdeki sıcak su ile kolayca karışır. Saf halinde bu ürün bir yağlayıcı olarak kullanılır. Saf molibden disülfür dişli motor yağları için katkı maddesi olarak kullanılır. Sürtünme katsayısını düşürerek pürüzlü metal yüzeylerini doldurarak sürtünmesiz yüzey oluşumunu sağlar. Yüksek sıcaklık uygulamaları için ideal bir dolgu maddesidir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

MoS2 TR Tablo
bottom of page