top of page

MONO ETILEN GLIKOL  

Kimyasal formülü “HOCH CH OH” şeklindedir. Molekül ağırlığı 62,07 gmol’dür. Kimya sektöründe “etan-1,2-diol”, “1,2-etandiol”, “glikol”, “etilen alkol” olarak da bilinir. Yapışkan, kaygan, renksiz ve kokusuzdur. Organik bileşikler, alkoller, ketonlar ve aldehitler ile karışabilir. Antifrizler, reçineler, polyester ve elyaflarda kullanımı yaygındır. Boyalarda kullanılan MEG, kayganlık ve uygulama kolaylığı sağlar. Jelatin, fenol-formaldehit reçine, alkid reçine ve boyar maddeler için ideal bir çözücüdür. Ayrıca, ısı transfer ajanı da olabilir.

 

Etilen glikolun donma ve kaynama noktaları arasındaki yüksek fark kullanım alanlarını genişletir. Genellikle antifrizlerde kullanılır. Basit bir anlatımla antifriz, donmayan veya donma dereceleri çok düşük olan alkol ve şeker içerir. Antifrizler, araçların motorlarını soğutmak veya sabit sıcaklıkta tutmak için kullanılan radyatörlere katılır. Böylece radyatördeki suyun donması önlenir. Uçak gövdelerinde de aynı amaçla kullanılır. Havalanmadan önce uçakların yıkandığı suda etilen glikol içeren antifriz vardır. Bu şekilde havadaki aşırı soğuk atmosfere giren uçağın gövdesinin donması veya buzlanması engellenir.  

2

2

MEG tablo tr
bottom of page